STØTTE

Støttemedlemsskab

Pris: 50,00 kr. for personligt medlemskab

Beløbet kan indbetales på Mobilepay 988106

Beløbet skal være indbetalt senest 15. februar for at give stemmeret på den kommende ordinære generalforsamling.