STØTTE

Støttemedlemsskab

Pris: 50,00 kr. for personligt medlemskab

Beløbet kan indbetales på Mobilepay 938106

Beløbet skal være indbetalt senest 15. februar for at give stemmeret på den kommende ordinære generalforsamling.

Skriv gerne dit navn og adresse, samt E-mail til brug i vores medlemskartotek. Medlemskartoteket er kun til internt brug og deles aldrig med andre.