Bestyrelse

Bestyrelsen i Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus består af:

Alice Bang, Formand

Bente Dahl, Næstformand

Keld Thorslund Christoffersen, Kasserer

Mette Larsen, Sekretær

Lone Rasmussen, Medlem

Per Rasmussen, Suppleant